AA+A++

Strona główna

Ogłoszenia i komunikaty

Lore ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet.

  • Wniosek o dodatek węglowy
    W  dniu 16 sierpnia 2022 r.  ukazało się rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska  w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego, które […]
  • Dodatek węglowy
    W związku z licznymi pytaniami w sprawie dodatku węglowego, uprzejmie informujemy, że w dniu 5 sierpnia br. parlament RP  uchwalił ustawę o dodatku […]
  • Fitness dla seniorów w ramach projektu socjalnego
    W miesiącach lipiec-sierpień raz w tygodniu w Parku Zdrojowym odbywają się zajęcia fitness  dla seniorów w biorących udział w  projekcie socjalnym […]