AA+A++
» O OPS

O OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabce – Zdroju jest jednostką organizacyjną gminy, powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych gminie oraz zadań własnych gminy wynikających z ustawy o pomocy społecznej, bądź innych ustaw, a także rządowych programów pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową, która za wykonywanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej otrzymuje środki własne gminy, natomiast na realizację zadań zleconych otrzymuje środki finansowe z budżetu państwa.