AA+A++

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju zaprasza do udziału w postępowaniu na świadczenie usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

https://ops.rabka.pl/zamowienia-publiczne/