AA+A++

Przedstawiciele organizacji migam.org i www.pracabezbarier.eu  wspierających społeczność niesłyszących, informują o nowym projekcie wsparcia dla osób z dysfunkcją słuchu w ubieganiu się o dofinansowanie z programu ” Czyste powietrze” . Celem projektu jest ułatwienie dostępu do środków na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i zmianę źródeł ogrzewania.  Ww. organizacje oferują indywidualną asystę w procesie składania wniosków, w tym pomoc w zrozumieniu wymagań programu, doradztwo technologiczne oraz wsparcie w przygotowaniu wniosków.