AA+A++
» Projekt socjalny Spotkanie z Mikołajem

Projekt socjalny Spotkanie z Mikołajem

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju od 2019 r. realizuje projekt socjalny Spotkanie z Mikołajem.  Celem projektu jest zorganizowanie spotkania mikołajowego dla dzieci z trenu Gminy Rabka-Zdrój z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym.  Spotkanie ma za zadanie przeciwdziałać marginalizacji dzieci z rodzin wieloproblemowych oraz utwierdzać w przekonaniu, że są instytucje powołane do tego aby w takich momentach wspierać, pomagać i  sprawiać radość. Grupą docelową projektu są  dzieci  w wieku od 2-10 lat z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Gminy Rabka-Zdrój. Lista dzieci zaproszonych na spotkanie oparta jest na rozeznaniu potrzeb przez pracowników socjalnych tut. Ośrodka. Wspólny udział w spotkaniu mikołajowym dzieci i rodziców ma w założeniu pobudzić  i zacieśnić wzajemne więzi i relacje rodzinne. Ma za zadanie pokazać jak ważne jest spędzanie czasu z rodziną, rówieśnikami, środowiskiem lokalnym (uczenie się świętowania, celebrowania ważnych wydarzeń). Pokazanie jak ważne dla społeczności jest kultywowanie tradycji czy też korzystanie z dóbr kultury. Dzieci mają możliwość udziału w konkursach z nagrodami przez co uczą się zdrowej rywalizacji, przełamują bariery związane z występowaniem przed grupą ludzi. Otrzymana paczka mikołajowa stanowi główny punkt motywujący do podjęcia samodzielnych działań przez rodzinę. Realizowany projekt jest wsparciem tej części społeczności lokalnej, która jest najbardziej narażona na negatywne zmiany zachodzące w społeczeństwie czyli pomoc dzieciom  i rodzinom. Chcąc wspierać dzieci konieczne jest stworzenie warunków, by ich potrzeby bezpieczeństwa, więzi i satysfakcji były zaspokojone. Wspólne spędzanie czasu pozwala zbudować rodzicom  relację z dzieckiem opartą na wzajemnym szacunku i  zaufaniu.