AA+A++

Dyrekcja Ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci niewidomych i słabowidzących w Rabce-Zdroju informuje o działalności ww. Ośrodka. Głównym celem Ośrodka jest  edukacja, rehabilitacja i wychowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością sprzężoną. W załączeniu film promujący placówkę.