AA+A++
» ogólnopolska KDR

ogólnopolska KDR

 

Od 9 czerwca br. każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny – niezależnie od tego, czy do tej pory miał ją w wersji tradycyjnej, elektronicznej czy obu – będzie mógł z niej korzystać dzięki praktycznej aplikacji mObywatel.

– Osoby posiadające wyłącznie Karty tradycyjne  nie będą musiały wnioskować o domówienie elektronicznej formy i płacić za to. Dzięki temu Karta Dużej Rodziny stanie się jeszcze bardziej nowoczesna, to także znaczne ograniczenie biurokracji. To bardzo dobra wiadomość dla rodzin – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W aplikacji mObywatel znajdzie się także link do strony https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr na której znajduje się mapa z partnerami KDR oraz z informacjami o zniżkach.

Ponadto informujemy, że Aplikacja mKDR została  zamknięta z końcem czerwca 2021 r. Osoby, którym przyznano prawo do KDR i posiadające ważny polski dowód osobisty w przypadku osoby dorosłej oraz osoby posiadające mLegitymację szkolną w przypadku dziecka mogą od 9 czerwca 2021 r. wyświetlać KDR w bezpłatnej aplikacji mObywatel.

Czym jest aplikacja mObywatel?

Aplikacja mObywatel to cyfrowy portfel na dokumenty i usługi. Dzięki aplikacji można m.in.:

 • bezpiecznie pobrać i okazać swoje dane,
 • realizować eRecepty bez podawania numeru PESEL,
 • przechowywać potwierdzenie odbytego szczepienia przeciwko COVID-19,
 • korzystać z mLegitymacji szkolnej lub studenckiej.

Jest ona dostępna dla osób posiadających mTożsamość (posiadających PESEL oraz dowód osobisty) lub mLegitymację szkolną. Część cudzoziemców posiadających obecnie KDR i dzieci nie będzie mogła skorzystać z Karty w mObywatel. Cudzoziemcy, którzy wnioskowali o elektroniczną formę KDR, otrzymują z urzędu Kartę tradycyjną. Wójt / burmistrz / prezydent miasta w terminie 7 dni od dnia następującego po dniu ogłoszenia nowelizacji (do 1 czerwca) z urzędu bezpłatnie przyznał kartę tradycyjną cudzoziemcom.
Osoby, które nie będą  miały dostępu do mObywatela, będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych.

Uzyskaj Kartę Dużej Rodziny

Masz troje dzieci lub więcej? Dzięki Karcie Dużej Rodziny dostaniecie zniżki na różne towary i usługi — na przykład przejazdy kolejowe, kulturę i sport. Dowiedz się, jak ją dostać.

Kto może uzyskać Kartę Dużej Rodziny
Każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli

 • ojciec i matka,
 • macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców),
 • dzieci.

Kartę mogą dostać także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.
Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny będą mogli uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Pamiętaj, żeby dostać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni — w stosunku do co najmniej trojga dzieci — władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

Jakie zniżki możesz dostać
Możesz dostać między innymi:
zniżki na przejazdy kolejowe — 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne — ojciec, matka, macocha i ojczym,
50% ulgi opłaty za paszport — ojciec, matka, macocha i ojczym,
75% ulgi opłaty za paszport — dzieci,
oraz wiele innych zniżek, które oferują różne instytucje państwowe oraz firmy prywatne. Skorzystaj z wyszukiwarki partnerów Karty Dużej Rodziny — znajdziesz tam wszystkie instytucje państwowe i firmy prywatne, które oferują zniżki oraz informację, jaka jest wysokość zniżek.
Jeśli ktoś z rodziny ma orzeczoną niepełnosprawność — sprawdź, czy możecie dostać większe zniżki. Pamiętaj — żeby dostać taką zniżkę, trzeba okazać legitymację osoby niepełnosprawnej.

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny
Aby skorzystać ze zniżki, pokaż swoją Kartę Dużej Rodziny. Każdy członek rodziny może korzystać z Karty osobno.
Miejsca, które oferują zniżki, są oznaczone specjalnym znakiem: „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny":

Korzystaj z Karty Dużej Rodziny na telefonie — pobierz aplikację mKDR

W aplikacji mKDR:

 • wyświetlisz swoją Kartę na ekranie smartfona (po złożeniu wniosku),
 • łatwo odszukasz miejsca, w których skorzystasz ze zniżek — po kategorii, lokalizacji czy wybranej frazie,
 • dzięki geolokalizacji znajdziesz instytucje lub firmy oferujące zniżki w miejscu, w którym jesteś,
 • stworzysz własną listę ulubionych partnerów Karty Dużej Rodziny,
 • dowiesz się o nowych zniżkach i nowych partnerach.

Na jak długo możesz uzyskać Kartę Dużej Rodziny

 • rodzice — na całe życie,
 • dzieci — do ukończenia 18 lat,
 • dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują — do ukończenia nauki, maksymalnie do ukończenia 25 lat,
 • dzieci niepełnosprawne — na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

Co zrobić
Jeśli składasz wniosek w urzędzie

 1. Skontaktuj się z urzędem gminy lub miasta i zapytaj, która instytucja zajmuje się Kartami Dużej Rodziny (może to być na przykład ośrodek pomocy społecznej). Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 2. Wypełnij  wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny i przygotuj odpowiednie dokumenty.
 3. Złóż wniosek w odpowiedniej instytucji.
 4.  Odbierz Kartę Dużej Rodziny

Jeśli składasz wniosek również o Kartę mobilną, pobierz aplikację mKDR w Google Play (dla systemu Android) lub App Store (dla systemu IOS).

Co przygotować

wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Pobierz, wypełnij, a następnie zanieś do odpowiedniej instytucji. Sprawdź w urzędzie gminy lub miasta, która instytucja zajmuje się przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
dodatkowo:
ojciec i matka
oświadczenie, że nie jesteście pozbawieni władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci — napisz je samodzielnie lub wypełnij odpowiedni formularz,
dowód osobisty lub paszport — jeśli nie mają numeru PESEL,
macocha i ojczym (małżonek jednego z rodziców) — jeśli nie mają numeru PESEL
dowód osobisty lub paszport,
akt małżeństwa,
dzieci poniżej 18 lat (jeśli nie mają numeru PESEL) — akt urodzenia albo dowód osobisty lub paszport,
dzieci powyżej 18 lat
dowód osobisty lub paszport (jeśli nie mają numeru PESEL),
oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub na studiach — napisz je samodzielnie lub wypełnij odpowiedni formularz,
dzieci niepełnosprawne powyżej 18 lat — dowód osobisty lub paszport (jeśli nie mają numeru PESEL),
dzieci z rodzin zastępczych albo z rodzinnego domu dziecka — postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,
osoby, które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka — oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,
cudzoziemiec — dodatkowo, oprócz wyżej wymienionych dokumentów:
dokument, który potwierdzi prawo do mieszkania w Polsce,
zezwolenie na pobyt w kraju.
Jeśli składasz wniosek wyłącznie o Kartę mobilną, a urząd przyznał ci już plastikową Kartę — nie musisz przygotowywać żadnych dokumentów. Wystarczy, że podasz numer telefonu i adres e-mail członka rodziny (jeżeli wniosek dotyczy osoby, która nie ma telefonu ani adresu e-mail — podaj numer telefonu i adres e-mail rodzica lub innego członka rodziny). We wniosku możesz wskazać, czy rodzice będą mogli wyświetlać w aplikacji mKDR tylko swoje Karty, czy również Karty pozostałych członków rodziny.

Jeśli składasz wniosek przez Emp@tię
Ile zapłacisz
Usługa jest bezpłatna.
Duplikat Karty kosztuje 10,00 zł.
Domówienie tradycyjnej formy karty KDR kosztuje 10,00 zł.

Gdzie złożyć wniosek
Masz 2 możliwości:
W urzędzie — w odpowiedniej instytucji w twojej gminie. Zapytaj w urzędzie gminy lub urzędzie miasta, właściwym dla twojego miejsca zamieszkania, która instytucja zajmuje się wydawaniem Karty Dużej Rodziny. Jeśli ktoś z rodziny mieszka w innej gminie, wniosek złóż dodatkowo w jego gminie. Wniosek możesz złożyć osobiście albo może to zrobić inna pełnoletnia osoba z rodziny (ojciec, matka, macocha, ojczym, dzieci).
Wniosek możesz złożyć także przez internet — na portalu MRPiPS Emp@tia. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co zrobić.
Sprawdź, czy twoja gmina oferuje też lokalną Kartę Dużej Rodziny, która zapewnia dodatkowe zniżki.
Jak wygląda Karta

Karta dużej rodziny czy nieporozumień
Karta plastikowa ma jeden ogólnopolski wzór. Ma wymiary karty płatniczej: 54 x 85,6 mm. Na karcie znajdziesz następujące dane:
imię i nazwisko,
numer PESEL,
datę ważności Karty,
numer Karty,
skrótowiec KDR (Karta Dużej Rodziny) napisany alfabetem Braille'a,
zabezpieczenia przed podrobieniem.