AA+A++

Uprzejmie informuję, że Wojewoda Małopolski poszukuje kandydatów na stanowiska pracownika socjalnego, doradcy zawodowego i psychologa, zainteresowanych pracą w roli
orzeczników, członków Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnoprawności. Ogłoszenie o naborze zostanie zamieszczone również na stronach internetowych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jednocześnie informuję, że od 1 stycznia 2024 r. wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności będą również realizowały nowe zadanie, polegające na wydawaniu
decyzji ustalających poziom potrzeby wsparcia, wprowadzone ustawą z 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. z 2023 r., poz. 1429). Ustalenia poziomu potrzeby
wsparcia będą dokonywać w szczególności ww. specjaliści, stąd Wojewoda Małopolski będzie również poszukiwał kandydatów zainteresowanych pracą w roli orzeczników w tym zakresie.
Osoby zainteresowane realizowaniem tego zadania proszone o kontakt z Wojewódzkim Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności pod numerem telefonu: (12) 3921398 lub (12)
3921376.