AA+A++

24 lipca obchodzimy II Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Z tej okazji
Stowarzyszenie Prywatnych Domów Seniora i Opieki organizuje Dzień Otwarty Domów
Seniora. Zapraszamy do odwiedzin i wspólnego świętowanie Seniorów z całej
Małopolski wraz z rodzinami.
Dzień Otwarty ma przybliżyć ofertę świadczonej opieki i zabiegów dla osób starszych.
Chcemy, aby przyjechali do nas sami zainteresowani i osobiście zobaczyli miejsce, w którym
mogliby spędzić swoją drugą młodość. Będzie można spotkać się z obecnymi Mieszkańcami
domu, opiekunami, medykami i porozmawiać z nimi. Ale przede wszystkim będzie to okazja
do wspólnego świętowania Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych.
Listę małopolskich Domów Seniora, które zapraszają do siebie 24 lipca na Dzień Otwarty
Domów Seniora można znaleźć na stronie www.prywatnedomy.pl w zakładce aktualności.
Każdy małopolski Dom Seniora biorący udział w wydarzeniu przygotował szczególny
program. Wśród atrakcji mi.in. rodzinne pikniki, domowy poczęstunek, muzyka na żywo,
konkursy, pokazy mody czy warsztaty dla dużych i małych.
Warto wybrać swój Dom Seniora
Ponieważ to podmiot kształtujący przyjazne otoczenie osobom starszym. Pobyt w Domu
Seniora nie oznacza odizolowania Seniorów od ich rodzinnego środowiska. Stawiamy na
podtrzymywanie rodzinnych relacji. Bardzo zależy nam na aktywnym udziale osób starszych
w życiu społecznym uwzględniając przy tym ich potrzeby, prawa, możliwości i ograniczenia.
Oprócz standardowej opieki medycznej, zdrowej diety i szerokiej oferty zabiegów
rehabilitacyjnych Domy Seniora starają się zagwarantować podopiecznym także rozwój
duchowy np. podejmując współpracę z organizacjami religijnymi w szczególności
z lokalnymi parafiami. Współpracują także z instytucjami edukacyjnymi, turystycznymi,
sportowymi czy medycznymi. Dbają również o integrację z młodszym pokoleniem
zapraszając do współpracy szkoły i przedszkola i wspólnie organizując warsztaty.
Dom Seniora, jako pracodawca zawodów medycznych dba o wysoki standard poziomu
świadczonej opieki jak i kwalifikacje kadry personelu. Dlatego można śmiało powiedzieć, że
Domy Seniora są gwarantem bezpieczeństwa świadczonych usług dla Seniorów.

Zapraszamy do odwiedzin i wspólnego świętowania,

Stowarzyszenie Prywatnych Domów Seniora i Opieki

Adres: 30-318 Kraków | ul. Zagrody 20a
e-mail: biuro@prywatnedomy.pl | nr krs: 0000849259