AA+A++
» Projekt 2022

Projekt 2022

W ramach Rozwoju pomocy społecznej w 2022 r. kontynuowano poradnictwo specjalistyczne tj. psychologiczne i terapeutyczne dla  osób i rodzin z terenu Gminy Rabka-Zdrój znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. Adresatami projektu nadal będą osoby pełnoletnie oraz dzieci i młodzież z rodzin problemowych oraz ich rodzice i opiekunowie oraz otoczenie os. zagrożonych wykluczeniem społecznym bez względu na posiadany dochód. Ponadto zatrudniony został radca prawny w celu zwiększenia umiejętności i wiedzy pracowników OPS realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w zakresie obowiązujących przepisów prawa poprzez zatrudnienie specjalisty do obsługi prawnej Ośrodka. Kolejnym obszarem działania jest realizacja projektu socjalnego dla seniorów. Odbyły się  cykliczne spotkania z policjantem, dietetykiem oraz psychologiem. Ponadto zrealizowano 1 warsztaty kulinarne oraz w ramach wkładu własnego 1 wyjście seniorów do kina/teatru.

Zadanie zostało współfinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego.