AA+A++
» Projekt 2021

Projekt 2021

W ramach Rozwoju pomocy społecznej w 2021 r. kontynuowano poradnictwo specjalistyczne tj. psychologiczne i terapeutyczne dla  osób i rodzin z terenu Gminy Rabka-Zdrój znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. Adresatami projektu nadal będą osoby pełnoletnie oraz dzieci i młodzież z rodzin problemowych oraz ich rodzice i opiekunowie oraz otoczenie os. zagrożonych wykluczeniem społecznym bez względu na posiadany dochód. Ponadto zatrudniony został radca prawny w celu zwiększenia umiejętności i wiedzy pracowników OPS realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w zakresie obowiązujących przepisów prawa poprzez zatrudnienie specjalisty do obsługi prawnej Ośrodka.

Zadanie zostało współfinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego.