AA+A++
» Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

2021

Zaproszenie na składanie ofert na postępowanie Asystent osoby niepełnosprawnej

Asystent osoby niepełnosprawnej

Zaproszenie do składania ofert na postepowanie

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaproszenie do składania ofert na postepowanie

zapytanie poradnictwo prawne

Zaproszenie do składania ofert na POSTĘPOWANIE

zapytanie schronienie

Zaproszenie do składania ofert na  POSTĘPOWANIE

zapytanie specj. usługi

2020

Zaproszenie do składania ofert na  POSTĘPOWANIE

 Asystent Rodziny 2020

asystent II NABÓR

Zaproszenie do składania ofert na  POSTĘPOWANIE

 Asystent osoby niepełnosprawnej 2020

asystent os. niep. II NABÓR

Zaproszenie do składania ofert na POSTĘPOWANIE

terap II NABÓR

Zaproszenie do składania ofert na POSTĘPOWANIE

ter-wych II NABÓR